ІІІ Rocznica Światowych Dni Młodzieży na Campus Misericordiae