Muzycy Solnego Uwielbienia w wyjątkowej Litanii do Matki Boga i Ludzi