“Nie miłujmy słowem, ale czynem” – Światowy Dzień Ubogich w Wieliczce

Informacje