Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba – kwestarz i jałmużnik klasztoru w Wieliczce

W ubiegłym tygodniu w naszym mieście przebywali artyści w ramach pleneru malarskiego pt. „Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba OFM – kwestarz i jałmużnik klasztoru w Wieliczce”. Brat Alojzy Kosiba, nazywany „świętym jałmużnikiem”, apostołem dobroci i ubogich, który przez niemal całe życie zakonne związany był z Wieliczką i okolicznymi miejscowościami. Słynął z pogody ducha, prostoty, żarliwej wiary i ogromnej wrażliwości, szczególnie wobec potrzebujących.

W dniu 2 czerwca br. w Wielickiej Mediatece, w odrestaurowanych zabudowaniach dworskich Pałacu Konopków, zobaczyliśmy wystawę pt. „Miejsca związane z Bratem Alojzym”. Obrazy przywiezione z Libuszy, Biecza, Jarosławia oraz Kazimierz Dolnego, ponieważ tam był kręcony film pt. „Braciszek”. Również w tym dniu odbyła się projekcja wspomnianego filmu w reżyserii Andrzeja Barańskiego.

Natomiast 5 czerwca br. w Wielickiej Mediatece odbył się wernisaż wystawy poplenerowej pt. „Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba OFM, kwestarz i jałmużnik klasztoru w Wieliczce”.

Wystawę możemy podziwiać do 20 czerwca br.

Projekt ten został wspólnie przygotowany przez: Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, Klasztor OO. Franciszkanów, Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce oraz Miasto i Gminę Wieliczka, a zaproszeni do udziału w projekcie zostali członkowie Kazimierskiej Konfraterni Sztuki z Kazimierza Dolnego.