Artur Kozioł wrcza kard. Stanisławowi Dziwiszowi album „MIASTO MŁODYCH Campus Misericordiae Światowe Dni Młodzieży 2016"

Kard. Stanisław Dziwisz z albumem „MIASTO MŁODYCH Campus Misericordiae2016”

Blisko 200-stronnicowy album pt. „MIASTO MŁODYCH Campus Misericordiae Światowe Dni Młodzieży 2016” to jedyna w swym rodzaju pozycja wydawnicza będąca wizualnym zapisem wydarzeń, których byliśmy świadkami podczas Światowych Dni Młodzieży 2016.

Piękne zdjęcia ukazujące podniosłe i wyjątkowe chwile, które towarzyszyły Nam wszystkim w tamtych podniosłych dniach zostały utrwalone na kartach wydanego albumu.

Dopełnieniem wyjątkowych ilustracji jest rozmowa z burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem przeprowadzona przez Katarzynę Wierzbę, o tym jak niemożliwe staje się możliwe; od pomysłu, idei organizacji tego historycznego wydarzenia, po troskę o każdy kolejny dzień przygotowań, organizacyjnych przeszkód, trudu, ale i przede wszystkim ogromnej radości, która towarzyszyła również mieszkańcom Wieliczki.

Do albumu dołączony jest również premierowy film pt. „Baldachim” w reżyserii Wojciecha Szumowskiego i Marcina Borowskiego.