Światowe Dni Młodzieży 2016 - Najlepszym Przedsięwzięciem Roku w Małopolsce - Lider Małopolski - Artur Kozioł

Najlepsze Przedsięwzięcie Roku – Lider Małopolski, Światowe Dni Młodzieży 2016 – Artur Kozioł

Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski siedemnasty raz przyznała Tytuły „Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce – Lider Małopolski„.
Konkurs wyróżnia dokonania o wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturowym.
Nagrodę specjalną otrzymały Światowe Dni Młodzieży, Kraków – Wieliczka 2016. W imieniu Miasta i Gminy Wieliczka wyróżnienie odebrał burmistrz Artur Kozioł.