Kardynał Stanisław Dziwisz Honorowym Obywatelem Miasta Wieliczka

Stanisław Dziwisz Honorowym Obywatelem Miasta Wieliczka

Kardynał Stanisław Dziwisz Honorowym Obywatelem Miasta Wieliczka

Uroczyste wręczenie nadania Honorowego Obywatelstwa Wieliczki Jego Eminencji Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi stało się najważniejszym punktem Spotkania Noworocznego, które odbyło się 14 stycznia 2017 r. w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Wydarzenie było swoistym podsumowaniem Światowych Dni Młodzieży, połączonym z wyróżnieniem osób i instytucji, które w szczególny sposób pomogły w przygotowaniu spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem na Campus Misericordiae w Brzegach.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie głównych uroczystości publiczność wysłuchała występu Roksany Sadowskiej, międzyszkolnych orkiestr –  symfonicznej i dętej –  ze szkół muzycznych I stopnia w Wieliczce i Gdowie pod dyr. Adama Czyżewskiego oraz połączonych chórów ze wspomnianych szkół muzycznych. Chóry przygotowane zostały przez Izabelę Szotę oraz Elżbietę Gabryszewską.

W imieniu mieszkańców Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka oraz wszystkich zebranych, Ks. Kardynała przywitał gospodarz spotkania – burmistrz Artur Kozioł, który rozpoczął przemówienie od podziękowania kard. Dziwiszowi za wspólną budowę „miasta młodych, miasta miłosierdzia”. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Tadeusz Luraniec, odczytał akt nadania:

„Rada Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka
poczytuje sobie za najwyższy honor i zaszczyt, iż może nadać
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi
Stanisławowi Dziwiszowi
Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu
Honorowe Obywatelstwo Miasta Wieliczka

W dowód szacunku i wdzięczności za wybór Campus Misericordiae jako miejsca na Światowe Dni Młodzieży 2016, a w szczególności za zaproszenie i wspólne przyjęcie milionów młodych ludzi na wielickiej ziemi. Nadając Honorowe Obywatelstwo, składamy Jego Eminencji podziękowanie za trud włożony w budowanie jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i zawierzamy Bogu.”

Burmistrz zaznaczył, że Honorowym obywatelem Wieliczki jest również Jan Paweł II, który z pewnością w tym momencie cieszy się razem z nami.

Ks. Kardynał wyraził wdzięczność za najwyższe wyróżnienie, jakie otrzymał. W swoich słowach zaznaczył, iż u podstaw decyzji Rady Miasta w Wieliczce stoi wyjątkowe wydarzenie – Światowe Dni Młodzieży, podczas których Wieliczka gościła Papieża i pielgrzymów. Patrzył na to cały Kościół i cały świat.  „Królewskie Górnicze Wolne Miasto Wieliczka od wieków zapisuje piękne karty swojej historii, a w swej koronie ma wyjątkowy klejnot w postaci kopalni soli, znanej daleko poza granicami Polski i odwiedzanej co roku przez turystów z całego świata. Dziś możemy powiedzieć, że od 2016 r. Wieliczka ma w swej koronie jeszcze jeden drogocenny klejnot – tym klejnotem jest Światowy Dzień Młodzieży na jej ziemi” – powiedział Dziwisz.

Burmistrz Artur Kozioł otrzymał w tym szczególnym dniu jedno z najwyższych papieskich odznaczeń, przyznawanych osobom świeckim – Rycerskie Odznaczenie Komandorii Orderu Św. Sylwestra – za wielką odwagę, mądrą i ofiarną współpracę podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Warto podkreślić, iż tym zaszczytnym tytułem uhonorowano do tej pory tylko 11 Polaków.
W dalszej części spotkania, licznie przybyli goście usłyszeli kolędy w wykonaniu chórów: „Camerata”, „Lutnia” oraz Chóru im. Jana Pawła II ze Strumian, którym towarzyszyła Wielicka Orkiestra Kameralna pod dyr. Piotra Piwko. Następnie wyświetlono krótki film „ŚDM 2016 Wieliczka – Brzegi”, przygotowany przez Justynę Rogalską. Dzięki projekcji wszyscy powrócili pamięcią do pięknych lipcowych dni, kiedy na Campus Misericordiae powstało 2,5 milionowe miasto młodych. Film uzyskał trzecie miejsce w konkursie filmowym „Moje ŚDM”, organizowanym przez Kurię Metropolitalną w Krakowie oraz TVP Kraków.

Spotkanie Noworoczne upłynęło pod znakiem wspaniałego koncertu „MISERERE”, w którym wystąpili soliści: Monika Węgiel oraz Tadeusz Szlenkier przy akompaniamencie Orkiestry „Obligato” pod dyr. Jerzego Sobeńki.

W uroczystości udział wzięli m. in.:
Włodzimierz Bernacki – poseł na Sejm RP, Urszula Rusecka – poseł na Sejm RP, Zbigniew Cichoń – Senator RP, JE ks. bp. Jan Zając, ks. inf. Bronisław Fidelus – wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej, ks. prałat Jan Kabziński – wikariusz biskupi, kustosz Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, przedstawiciele abpa Marka Jędraszewskiego – ks. prałat Zbigniew Tracz, kanclerz Kurii w Łodzi oraz ks. kan. Karol Litawa, sekretarz ks. abpa Jędraszewskiego, ks. prałat Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, Marcello Bedeschi – konsultor Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, ppłk Zbigniew Drożdżewski –  Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki, Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Bogusław Borowski – Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji w Krakowie, Zbigniew Zarębski – Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S. A., Damian Konieczny – Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Edward Biernacki –  Prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

« z 2 »

fot. FOTO Rogalska