odszedł Stanisław Niemczyk twórca m.in. ołtarzy na Światowe Dni Młodzieży 2016 na Campus Misericordiae w Brzegach i w Krakowie

Żegnamy Stanisława Niemczyka

Odszedł Stanisław Niemczyk – wybitny architekt, projektant i planista. Autor projektów ołtarzy na Światowe Dni Młodzieży 2016 na Camups Misericordiae w Brzegach i na Błoniach w Krakowie. Twórcę niezwykłych kościołów.

 odszedł Stanisław Niemczyk twórca m.in. ołtarzy na Światowe Dni Młodzieży 2016 na Campus Misericordiae w Brzegach i w Krakowie

Stanisław Niemczyk zaprojektował m.in. Kościół z klasztorem dla zakonu Braci Mniejszych oo. Franciszkanów w Tychach, Kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, Kościół Bożego Miłosierdzia w Krakowie /os. Oficerskie/, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego czy Kościół Ducha Świętego w Tychach.

Spoczywaj w pokoju.