IV rocznica Swiatowych Dni Mlodziezy 2016 Campus Misericordiae Wieliczka-Brzegi

IV rocznica Światowych Dni Młodzieży 2016

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r. na Campus Misericordiae w Brzegach rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie w IV rocznicę Światowych Dni Młodzieży 2016. Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnie odprawionej Drogi Krzyżowej, którą poprowadzili o. Mariusz Tabor oraz ks. proboszcz Andrzej Pietrusa. W przejmującym skupieniu i zadumie odprawiona Droga Krzyżowa wyrażała ten ból i niepewność, które nam obecnie towarzyszą w czasach doświadczającej świat pandemii.
Na Polach Miłosierdzia, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, wystawiony został Najświętszy Sakrament, by następnie wspólnie w procesji przejść do Domu Młodych.


W tym miejscu o godz. 21.00 rozpoczęła się 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, który został wystawiony w monstrancji ze Światowych Dni Młodzieży. To właśnie tą monstrancją Ojciec Święty Franciszek błogosławił młodzież z całego świata na Campus Misericordiae w 2016 roku.


W sobotnich uroczystościach jak zawsze obecni byli druhowie OSP oraz muzycy Gospel Voice.


Podczas jubileuszowych uroczystości na Campus Misericordiae modlimy się o ustanie pandemii na całym świecie.

fot. Agnieszka Rogalska