Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

16 października 2020 r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, pod pomnikiem Jana Pawła II w Wieliczce zapalono znicze w imieniu mieszkańców jako wyraz nieustającej wdzięczności i duchowej łączności z naszym, kochanym Ojcem Świętym, Wielkim Polaku, który zmienił świat i przemienił nasze serca.