Poświęcenie i otwarcie Wielickiej Mediateki_5

Poświęcenie i otwarcie Wielickiej Mediateki

27 stycznia 2019 r. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, w obecności Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła i licznie zebranych samorządowców, poświęcił nowo-powstały budynek Wielickiej Mediateki, który będzie siedzibą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

fot. FOTO Rogalska